CLC Publicatie
Libro Typisch Cama, Marco Wittenberg
Subtitle Prominente personen en karakteristieke kenmerken van de CAMA
Publisher: CLC Publicatie
Language: Holandés
Price in paper
: 9.99 (9.99)
ISBN: NO ISBN
Pags: 0
Guaranteed Delivery to any country of the world within a maximum of 48-72 hours.
FAVORITE Uncheck
BOOK DESCRIPTION
INDEX
COMMENTS
Typisch CAMA is een bundel artikelen waarin typische personen binnen de CAMA en typische kenmerken van de CAMA voor het voetlicht komen. Is de CAMA dan zo bijzonder? Nee, aan de ene kant niet. We zijn een internationaal kerkgenootschap ontstaan vanuit de 19e-eeuwse opwekkings- en heiligingsbewegingen. We benadrukken persoonlijk geloof in Christus, heiliging en zending. Daarmee behoren we tot de grotere familie van evangelisch getinte gemeenschappen. Maar aan de andere kant: ja! CAMA is juist bijzonder. Typisch zelfs! Belangrijke personen binnen de CAMA worden in deze bundel besproken: haar stichter A.B. Simpson en de bekende schrijver A.W. Tozer. Daarmee wordt iets van de bijzondere geschiedenis van de CAMA bekend gemaakt. De artikelen over het logo maken iets van de karakteristieke theologie van de CAMA bekend. Uiteraard ontbreken zending, gemeentevisie en de werking van de heilige Geest niet in deze bundel. Het gaat uiteindelijk niet om het bekendmaken van wie of wat de CAMA is, maar het draait om het bekendmaken van de Naam boven alle namen: Jezus Christus. En misschien is dat wel het typische van de CAMA. Het draait namelijk niet om de stichter, het kerkgenootschap of zending. Het gaat enkel om de persoon van Christus.
Personalia .............................................................................7 Voorwoord ..........................................................................11 Albert Benjamin Simpson ....................................................13 Durf, openheid en de good old Gospel ...................................29 Aiden W. Tozer ....................................................................43 Het viervoudige evangelie .....................................................57 Christus, onze Verlosser ........................................................61 Christus, onze Heiligmaker ..................................................75 Christus, onze Heelmeester ...................................................87 Christus, onze komende Koning ............................................99 Missiologie ........................................................................115 De plaats en werking van de Heilige Geest ...........................129 Ecclesiologie van en voor de Alliance ...................................139 Beknopte bibliografie .........................................................153
Comments about the book
Your rating:
Rating:
Comment:
To participate you need to be registered from here
Privacity | Terms website use | CONTACT
2000-2021 © Powered by Global Content Manager